FAQ
न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

सूचना तथा समाचार
जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्