FAQ
बुलेटिन २०७८

 • न्याय परिषदको मिति २०७८।१२।१६ गतेको बैठकका निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७८।११।११ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।११।८ को सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०७८।१०।२४ गतेको विज्ञप्ति new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।१०।१४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
 • न्याय परिषदको मिति २०७८।११।२६ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७८।११।११ को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।६।२८ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।६।२१ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७६।०२।१४ को बैठकका निर्णयहरुः
  थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।१२।६ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।०४।३१ गतेको निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।१२।०५ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।११।११ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७७।१०।२५ न्याय सेवा आयोग
  थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
श्री देवेन्द्रराज ढकाल
सचिव
श्री भीमकुमार श्रेष्ठ
सह सचिव
श्री मानबहादुर कार्की
सह सचिव
थप हेर्ने >>>

न्याय परिषदको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय परिषदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ । 
थप हेर्ने >>>

न्याय सेवा आयोगको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय सेवा आयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ । 
थप हेर्ने >>>