FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

सूचना तथा समाचार

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।१।२९ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७९।११।६ गतेको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७९।१०।२२ को बैठकको बढुवा सम्बन्धी निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • बुलेटिन २०७९
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७९।०६।२६ को सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न परामर्श दिने निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • स्वघोषणा फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना। new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा आवेदन गर्ने व्यक्तिहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदमा आवेदन गर्ने व्यक्तिहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>