FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

सूचना तथा समाचार

 • बुलेटिन २०७९
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७९।०६।२६ को सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न परामर्श दिने निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • स्वघोषणा फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना। new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा आवेदन गर्ने व्यक्तिहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदमा आवेदन गर्ने व्यक्तिहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा दरखास्त आव्हान सम्बन्धी न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०७९।४।११ गतेको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७९।०४।१० गतेको बैठकको जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस सम्वन्धी निर्णय। new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७९।०३।२७ गतेको न्याय परिषद सचिवालयको जिल्ला न्यायाधीश पदको आवेदन सम्वन्धी सूचना! new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ new_blink
  थप हेर्ने >>>