FAQ

सूचना तथा समाचार

 • मिति २०७६।०६।२९ गतेको न्याय सेवा आयोगको बढुवा सम्बन्धी सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०५।०८ गतेका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०४।१४ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७६।४।२ मा न्याय परिषदबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७६।२।३० मा न्याय सेवा आयोगबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको विज्ञप्ती
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परिक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्ताको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।१२।२१ मा न्याय परिषद सचिवालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती
  थप हेर्ने >>>