FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

सूचना तथा समाचार

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०७८।०७।११ गतेको प्रेस विज्ञप्‍ती
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।६।२७ गतेको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।६।८ गतेको बैठकका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन।
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०७८।०१।२२ गतेको प्रेस विज्ञप्‍ती
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।१२।०५ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।११।२८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।११।११ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७७।१०।२५ न्याय सेवा आयोगको निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।१०।११ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय
  थप हेर्ने >>>