FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

सूचना तथा समाचार

 • न्याय परिषदको मिति २०७९।०४।१० गतेको बैठकको जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस सम्वन्धी निर्णय। new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७९।०३।२७ गतेको न्याय परिषद सचिवालयको जिल्ला न्यायाधीश पदको आवेदन सम्वन्धी सूचना! new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७८।१२।१६ गतेको बैठकका निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७८।११।११ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।११।८ को सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०७८।१०।२४ गतेको विज्ञप्ति new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।१०।१४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • बुलेटिन २०७८ new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०७८।०९।०७ गतेको प्रेस विज्ञप्‍ती
  थप हेर्ने >>>