FAQ
न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

न्याय परिषद सचिवालय
मिति २०७४।१२।१४ गतेको न्याय सेवा आयोगको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्