FAQ

न्याय परिषद सचिवालय
मिति २०७४।१२।१४ गतेको न्याय सेवा आयोगको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्