FAQ
नियुक्ति एवं पदस्थापना सम्वन्धी मिति २०७७।०१।१४ र २०७७।२।११  गतेको निर्णयहरु न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०२।२६ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु

न्याय परिषद सचिवालय
मिति २०७४।११।०९ गतेको न्याय सेवा आयोगको जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्