FAQ
न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

न्याय परिषद निर्णय
मिति २०७५।०९।१९ मा बसेको न्याय परिषद वैठकका निर्णयहरु

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्