FAQ
नियुक्ति एवं पदस्थापना सम्वन्धी मिति २०७७।०१।१४ र २०७७।२।११  गतेको निर्णयहरु न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०२।२६ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु

न्याय परिषद सचिवालय
जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको परिमार्जित पाठ्यक्रम, २०७५

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्