FAQ
नियुक्ति एवं पदस्थापना सम्वन्धी मिति २०७७।०१।१४ र २०७७।२।११  गतेको निर्णयहरु न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०२।२६ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु

न्याय परिषद सचिवालय
मिति २०७५।१०।११ गतेको न्याय सेवा आयोग परीक्षा महाशाखाको जिल्ला न्यायाधीश पदको आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्