FAQ
न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

न्याय सेवा आयोग निर्णय
न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।१२।२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्