FAQ
मिति २०७६।२।३० मा न्याय सेवा आयोगबाट भएका निर्णयहरु  ।

न्याय सेवा आयोग निर्णय
जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।२।१४ गतेको सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्