FAQ
न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

न्याय परिषद सचिवालय
मिति २०७६।९।९ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको विज्ञापन

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्