FAQ
नियुक्ति एवं पदस्थापना सम्वन्धी मिति २०७७।०१।१४ र २०७७।२।११  गतेको निर्णयहरु न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०२।२६ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु

न्याय परिषद सचिवालय
मिति २०७६।९।९ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको विज्ञापन

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्