FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।
न्याय परिषद सचिवालय
जिल्ला न्यायाधीश पदको मिति २०७८।०४।१९ गतेको आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन।

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्