FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।
सूचना तथा समाचार
न्याय परिषदको मिति २०७९।०४।१० गतेको बैठकको जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस सम्वन्धी निर्णय।

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्