FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।
सूचना तथा समाचार
जिल्ला न्यायाधीश पदमा आवेदन गर्ने व्यक्तिहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्